my row in your table

2Mar/12Off

Did you know GNU parallel?

From time to time I write about some sweet little Linux utilities.

This time let me introduce GNU parallel.

As name suggests, it makes possible to run almost every other command in parallel, on many CPU cores.

Let's give a simple example. Searching for a string in many files. A simple test, on a 2-core box:

$ time bzgrep -w word /u/logs/app*/2012/01/31_app.log.bz2 > word.log
real  1m33.492s
user  1m25.269s
sys   0m8.181s
 
$ time parallel bzgrep -w word ::: /u/logs/app*/2012/01/31_app.log.bz2 > word.log
real  0m34.267s
user  2m3.112s
sys   0m9.193s

For more, read the wonderful list of examples in GNU parallel man page, they speak for themselves.

Of course parallel execution is possible without GNU parallel (with a piece of scripting language, or with xargs)... but this tool is more powerful. See this summary for a list of features and comparison with xargs, pexec and other alternatives.

The great thing about GNU utilities is that they actually still evolve and get better. Every time I see a progress there, it makes me optimistic about the future of open source.

7Oct/09Off

making use of useless things

... like GNU ls (1) single-letter options.

You don't have to know them to make some use of them:

ls -hmm -burrum -burrum -hmmpff
ls -bart -simpson

Useless? Yes, but maybe funny.

Serious note: Official UNIX ls has about 20 option letters. GNU ls has about 40 option letters. What a mess!

Tagged as: , , , No Comments
11Jun/08Off

Sortowanie w PostgreSQL

Jarek napisał ciekawy artykuł o sortowaniu napisów w PostgreSQL (i nie tylko, w zasadzie rzecz dotyczy localesów w glibc).

18Feb/08Off

windows/unix unicode hell

Task: convert legal UTF8 into Windows native unicode (lilttle-endian, UTF-16).

Solution: UTF8ToUnicode.pl

This way you will identical file as if you opened input with Notepad and saved as "Unicode".

Tagged as: , , 2 Comments
14Sep/07Off

Sekretów zabójcy część druga

bluszcz napisał ciekawy opis kodu linuksowego OOM killera.

Zaciekawiony tematem pokopałem trochę i okazuje się co następuje:

W jednej ze starszych wersji jądra można było go w ogóle wyłączyć.

W 2.6.x z tego co widzę nie ma takiej możliwości.

Za to można wyłączać oom killer per proces!!!

Są sobie albowiem (przynajmniej w 2.6.21 które akurat mam pod ręką) pseudopliki:

/proc/<pid>/oom_score -- tu można podejrzeć aktualny badness score dla procesu,
oraz
/proc/<pid>/oom_adj - tu można sterować wysokością badness score :)

Dozwolone wartości to liczby całkowite z zakresu [-17,+15]. Wysoka wartość to większe prawdopodobieństwo zabicia.


/*
* Adjust the score by oomkilladj.
*/
if (p->oomkilladj) {
if (p->oomkilladj > 0)
points <<= p->oomkilladj;
else
points >>= -(p->oomkilladj);
}

Wartość -17 jest magiczna o tyle że blokuje w ogóle możliwość zabicia procesu przez oom killer.

if (p->oomkilladj == OOM_DISABLE)
continue;

Zatem nasz zabójca ma słaby punkt.

Stosować z umiarem!